Hvad støttes?

logo_lines-multi

Fondens formål

Fonden yder støtte til lægevidenskabelig forskning hovedsagelig ved Rigshospitalet og Aalborg Universitet/Aalborg Universitetshospital.

Forskningen skal være af høj international klasse. Der lægges her vægt på projektets originalitet og relevans og ikke mindst på ansøgers videnskabelige kvaliteter belyst ved publikationer og citationer.

Virkemidler:
Der gives primært støtte til driftsmidler og apparatur, hvorimod lønmidler kun gives i begrænset omfang.
Fonden yder ikke støtte til indirekte omkostninger.

Fonden yder støtte i form af større legater – oftest ca. kr. 1 mio. pr. donation.

Fonden støtter ikke:

Ansøgninger fra juniorforskere, herunder fra ph.d. studerende
Ansøgninger om støtte til studierejser
Ansøgninger om apparatur eller driftsmidler under kr. 500.000