Aalborg Universitet

logo_lines-multi

3 virkemidler fra Svend Andersen Fonden.

Svend Andersen Fonden har fra 2018 iværksat 3 nye virkemidler målrettet talentfulde yngre forskere ved Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital.

Fonden yder støtte til lægevidenskabelig forskning.

De 3 nye virkemidler og de respektive bevillingskriterier er som følger:

  1. Fonden udbyder 2 scholarstipendier, hvor medicinstuderende ved Aalborg Universitet kan ansøge om 1 års scholarstipendium, og herunder støtte til forskningsophold i udlandet. Den medicinstuderende skal være tilknyttet en vejleder ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet og der skal være udformet et forskningsprojekt. I ansøgningen lægges der vægt på den studerendes kvalifikationer, forskningsmiljøet, projektets lødighed, samt det forhold at den studerendes rolle i projektet står klart tegnet. Der ydes støtte i form af løn og dækninger af omkostninger på kr. 150.000, hvoraf de kr. 30.000 forventes anvendt til rejser mv. i forbindelse med forskningsophold i udlandet.
    Den vedlagte ansøgningsblanket skal anvendes til udarbejdelse af ansøgningen sammen med et kort CV (maks. 3 sider) på både studerende og vejleder. Ansøgninger skal indsendes til Svend Andersen Fonden på ansoeg@svendandersenfonden.dk og mærkes ”Scholarship” senest d. 1. september 2023.
Ansøgningsblanket til scholarshipstipendium til medicinstuderende_final_240518
  • Ph.d.-prisen 2023, -en hæderspris til en ung forsker: Prisen er på 50.000 kr. og tildeles efter indstilling fra en vejleder eller en anden senior forsker ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. Prisen gives til et forskningstalent ved Aalborg Universitet, som igennem sit Ph.d.-studium har opnået særligt fremragende resultater inden for lægevidenskabelig forskning. Prisen kan tildeles en læge eller en anden kandidat, der har forsvaret sin Ph.d. inden for det sidste år ved Aalborg Universitet. Indstillinger skal begrundes ud fra de nævnte kriterier (max 1000 ord) samt vedlægges CV og publikationsliste på den indstillede og indsendes til Svend Andersen Fonden på ansoeg@svendandersenfonden.dk, mærket ”Ph.d. prisen”, senest d. 1. september 2023.
  • Talent-prisen 2023, -en hæderspris til et yngre forskningstalent: Prisen er på 100.000 kr. og tildeles efter indstilling fra en senior forsker ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. Prisen gives til et forskningstalent under 40 år. Karakteristisk gives priserne til unge, selvstændige forskere på post.doc/gruppeleder-niveau med en omfattende og original videnskabelig produktion inden for lægevidenskabelig forskning. Indstillinger skal begrundes ud fra de nævnte kriterier (max 1000 ord) samt vedlægges CV og publikationsliste på den indstillede og indsendes til Svend Andersen Fonden på ansoeg@svendandersenfonden.dk, mærket ”Talent prisen”, senest d. 1. september 2023.

Ansøgningsfristen er for alle 3 virkemidler d. 1. september 2023. Et af fonden nedsat panel bedømmer ansøgninger og indstillinger, hvorefter de udvalgte stipendie- og prismodtagere får direkte besked.

Offentliggørelse af stipendie- og prismodtagerne samt prisoverrækkelse finder sted ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets nytårskur i januar 2024.

Legater i 2022:

Fondens talentpris gik til Kristian Kjær-Staal Pedersen, Aalborg Universitet.
Ph.d.-prisen gik til Kasper Sørensen, Aalborg Universitet.
Stud.med. Charlotte Mejlstrup Hymøller fik et 1 års scholarstipendium.