Ansøgningsvejledning

logo_lines-multi

Ansøgninger skal indeholde følgende oplysninger:

  • Projektbeskrivelse på dansk (maks. 5 A4 sider inkl. figurer)
  • Kortfattet CV for ansøger (maks. 1 A4 side)
  • Publikationsliste for seneste 5 år fra ansøger
  • Budget for ansøgningen og for forskergruppen bag ansøgningen

Ansøgninger behandles én gang årligt på fondens bestyrelsesmøde i oktober, og skal være fonden i hænde senest 1. september.

Ansøgninger om støtte i 2024 skal være fonden i hænde senest den 1. september 2024.

Ansøgninger sendes som en samlet pdf-fil til mailadressen:

ansoeg@svendandersenfonden.dk

Fonden behandler kun ansøgninger, der er indsendt elektronisk til ovennævnte adresse.

Nedenstående ansøgningsskema skal benyttes.

Databeskyttelsespolitik

Svend Andersen Fonden følger gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.

Personoplysninger, som afgives i forbindelse med ansøgninger, behandles fortroligt og videregives ikke.
Oplysningerne i ansøgningerne er tilgængelige for Fondens bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med behandlingen af ansøgningerne.
Fonden opbevarer som minimum persondata, indtil der er truffet afgørelse om ansøgningen.
For så vidt angår bevilgede ansøgninger opbevarer Fonden ansøgernes personoplysninger i op til 5 år efter tildeling af bevilling.
Opnås der ikke tilsagn om støtte, makuleres ansøgers personoplysninger senest 1 år efter Fondens modtagelse af ansøgningen.