Hvad har vi investeret i

logo_lines-multi

Historisk
Fonden og de underliggende selskaber investerer primært i finansielle aktiver i form af børsnoterede aktier og obligationer.
Herudover er der sammen med andre investorer investeret i en betydelig ejendomsportefølje.

Fremtidig strategi
Fonden og de underliggende selskaber vil også fremadrettet have betydelige finansielle aktiver i form af
børsnoterede aktier og obligationer, men over tid på et lidt lavere niveau.
For at sikre en mere stabil udvikling og fortsat en mulighed for et højt afkast vil der blive foretaget
yderligere investeringer i ejendomsmarkedet både i erhvervssegmentet og i boligsegmentet.

Over tid har fonden også et ønske om investeringer i mindre og mellemstore virksomheder primært som passive minoritetsaktionærer.
Fonden har investeret midler i en kapitalfond og vil også deltage som Co-investor når de rette muligheder opstår.