Det har vi støttet

logo_lines-multi

Kr. 1.000.000 til Rigshospitalet

Professor, Overlæge, dr. Med, Kirsten Grønbæk

Projekt omkring forebyggelse af leukæmi med målrettet hæmning af blodstamcellernes mikromiljø

Kr. 750.000 til Rigshospitalet

Professor, overlæge, dr. Med. Susanne Dam Poulsen

Projekt omkring udvikling af koronararteriesygdom blandt personer med HIV

Kr. 500.000 til Aalborg Universitetshospital

Forskningschef, prof, dr med, ph d., Lars Arendt-Nielsen

Projekt omkring udstyr til udvikling af et nyt forskningsområde: Epigenetik og smerte

Kr. 750.000 til Rigshospitalet, Finsenlaboratoriet

Professor Bo Porse

Projekt omkring hvordan kan vi forbedre behandlingen af VEXAS patienter?

Kr. 1.000.000 til Aalborg Universitetshospital

Professor, overlæge PhD, Søren Schou Olesen

Projekt omkring behandling af kronisk pankreatit med anti interrieukin-6 receptor antistof

Kr. 600.000 til Aalborg Universitetshospital

Professor dr. Med, Ole Bjarne Christiansen

Projekt omkring et placebo kontrolleret studie af tacrolimus i behandlingen af gentagne graviditetstab

Kr. 750.000 til Rigshospitalet

Afdelingslæge, cand med, PhD, Frederik Boetius Hertz

Projekt omkring optimering af antibiotika behandling ved hjælp af ny laboratoriemodel i Danmark – fra laboratorie til klinikken

Kr. 750.000 til Rigshospitalet

Overlæge, professor, dr. Med, Gitte Moos Knudsen

Projekt omkring forskningsudstyr til Neurobiologisk Forskningslaboratorium

Kr. 800.000 til Rigshospitalet

Senior forsker, lektor, Cand Scient, PhD, Kristian Almstrup

Projekt omkring er små RNA’er de nye hormoner?

Kr. 800.000 til Aalborg Universitetshospital

Cheflæge, professor, ph.d., Henrik Bygum Krarup

Projekt omkring nyt værktøj til at diagnosticere udvikling af skrumpelever og

leverkræft hos patienter med kronisk hepatitis B

Kr. 800.000 til Aalborg Universitetshospital

Professor, ledende overlæge, forskningsleder, PhD, PGCME, Stig Andersen

Projekt omkring robot assisteret fysisk træning af ældre patienter ved akuthospitalsindlæggelse

Kr. 800.000 til Rigshospitalet

Afdelingslæge, Læge, PhD; Anna Axelsson Raja

Projekt omkring persisterende interatrielle kommunikationer hos børn En del af Copenhagen Baby Heart Study – Impact (CBHS-I)

Kr. 800.000 til Rigshospitalet

Klinisk professor, overlæge, dr. Med, Henrik Sengeløv

Projekt omkring antimikrobiel resistens hos patienter under immunsuppression og antibiotisk tryk

Kr. 800.000 til Rigshospitalet

Overlæge, dr.med., klinisk forskningslektor; Anne-Mette Lebech

Projekt omkring TBE og andre flåtoverførte infektioner: En stigende risiko i Danmark

Kr. 850.000 til Aalborg Universitet
Professor MSO & meddirektør v. Center for RNA Medicin, PhD, Shizuka Uchida
Projekt omkring udvikling af RNA-baseret korrektion af genetiske sygdomme

Kr. 800.000 til Aalborg Universitet
Lektor, Cand scient, ph.d. Suzette Sørensen
Projekt omkring tarmbakteriers rolle i udviklingen af graviditetsdiabetes

Kr. 900.000 til Aalborg Universitetshospital
Klinisk professor, overlæge, ph.d. Ulrik Schiøler Kesmodel
Projekt omkring robot Assisteret Ultralydsscanning (RAU)

Kr. 750.000 til Aalborg Universitetshospital
Professor, Overlæge, Cand. Med., ph.d Søren Hagstrøm
Projekt omkring ”HIIT med kiloene” Undersøgelse af de fysiske, metaboliske og psykosociale effekter ved
højintensitets intervaltræning (HIIT) ved overvægt i barndommen.

Kr. 700.000 til Aalborg Universitetshospital
Professor, PhD, Dyrlæge (DVM) Christina Brock
Projekt omkring forebyggelse, ekspression og reduktion i incidensen af kardiovaskulær autonom neuropati
i type 2 diabetes.

Kr. 1.000.000 til Rigshospitalet
Seniorforsker, ph.d. Elvira Bräuner
Projekt omkring eksponering til hormonforstyrrende stoffer i fostertilstand og risikoen for nedsat
testikelfunktion og infertilitet (EDC-TF)

Kr. 800.000 til Rigshospitalet
Professor, dr.med., overlæge Kjeld Schmiegelow
Projekt omkring interventionsstudie baseret på ABL-klasse Imatinib farmakokinetisk/-dynamisk
monitorering (I-AIM)

Kr. 1.000.000 til Rigshospitalet
Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing
Projekt omkring effekt af lav-dosis Aspirin (Hjertemagnyl) ved bipolar lidelse – A-bipolarstudiet

Kr. 900.000 til Rigshospitalet
Professor i Børnehjertekirurgi Overlæge, Dr. Med Vibeke Elisabeth Hjortdal
Project omkring lymfesystemets fysiologi ved medfødt hjertesygdom)

Kr. 990.000 til Rigshospitalet
Overlæge og Forskningsgruppeleder/Lektor, dr. med. Kim Theilgaard-Mönch
Projekt omkring ny bedre behandling til blodkræftpatienter som øger overlevelse og livskvalitet
(ClinicalTrials.gov ID: NCT05431257)

Kr. 980.000 til Aalborg Universitetshospital.
Professor Stig Andersen.
Projekt omkring ROBot assisteret fysisk træning af ældre patienter ved akUt
hoSpiTalsindlæggelse,(ROBUST).

Kr. 500.000 til Aalborg Universitetshospital.
Professor Ole Rahbek.
Projekt omkring en ny behandlingsmetode for fejlrotationer i benene hos børn.

Kr. 500.000 til Aalborg Universitetshospital.
Professor Ole Thorlacius-Ussing
Projekt vedrørende ondartet og godartet sygdom i bugspytkirtlen.

Kr. 800.000 til Aalborg Universitet.
Professor Thomas Graven-Nielsen.
Projekt vedrørende kroniske lændesmerter og betydningen af fysisk træning.

Kr. 1.000.000 til Aalborg Universitet.
Lektor Allan Stensballe
Projekt omkring ny klinisk diagnostik ved hjælp af avanceret molekylærbiologi.

Kr. 700.000 til Aalborg Universitetshospital.
Professor Torben Moos.
Projekt omkring konfokalt mikroskop til den Biomedicinske Forskningsenhed ved HST.

Kr. 500.000 til Sexologisk Klinik.
Professor Annamaria Giraldi.
Projekt omkring bipolar sindslidelse og seksualitet (BIDISEX projektet).

Kr. 840.000 til Rigshospitalet.
Overlæge Morten Heilberg Bestle.
Projekt omkring målrettet behandling af væskeophobning hos patienter på intensiv Afdeling.

Kr. 750.000 til Rigshospitalet.
Afdelingslæge Hans-Christian Pommergaard.
Projekt omkring tidlig opsporing af cancer hos levertransplanterede patienter.

Kr. 1.000.000 til Rigshospitalet.
Professor Peter Garred.
Projekt der forsøger at forstå immunresponset på Covid 19 vacciner.

Kr. 500.000 til Rigshospitalet.
Professor Tiit Illimar Mathiesen.
Projekt vedrørende immuncelleinfiltration af hjernehindetumorer.

Kr. 700.000 til Rigshospitalet.
Professor Klaus Gottlob Müller.
Projekt omkring styrketræning til forebyggelse af senfølger hos voksne langtidsoverlevere
efter kræftbehandling i barndommen.

Kr. 500.000 til, Rigshospitalet.
Professor Gerrit van Hall.
Projekt omkring betydningen af IL-6 for reguleringen af proteinomsætningen efter et måltid.

 

Kr. 1.000.000 til Rigshospitalet
Professor Susanne Dam Poulsen
Projekt: Hjertekarsygdomme blandt levertransplanterede patienter i Danmark

Kr. 1.000.000 til Rigshospitalet
Professor Christian von Buchwald
Projekt: Driver-mutationer i mundhulecancer

Kr. 700.000 til Rigshospitalet
Professor Vibeke Elisabeth Hjortdal
Projekt: Lymphatic physiology in Congenital Heart Disease

Kr. 500.000 til Aalborg Universitetshospital
Professor Thomas Starch-Jensen
Projekt: Maxillary sinus floor augmentation with allogeneic adipose tissue-derived stern cells seeded on xenograft compared with xenograft alone. A radiographical, histological, and stereological study in minipigs

Kr. 900.000 til Statens Serum Institut
Overlæge, dr.med. Morten Frisch
Projekt: Opvækstforhold som mulige risikofaktorer for mental usundhed blandt ikke-heteroseksuelle danskere: Et projekt SEXUS-studie

Kr. 600.000 til Aalborg Universitetshospital
Professor Henrik Nielsen
Projekt: IBD-X: Fæces mikrobiota ved inflammatorisk tarmsygdom med ekstraintestinale manifestationer

Kr. 300.000 til Aalborg Universitet
Post Doc Sabata Gervasio
Projekt: En neurofysiologisk biomarkør til vurdering af abnormal sensorisk processing i udviklingsforstyrrelser

Kr. 900.000 til Rigshospitalet
Professor Gitte Moos Knudsen
Projekt: Forskningsudstyr til Neurobiologisk Forskningslaboratorium

Kr. 700.000 til Rigshospitalet
Professor Olav Bennike Bjørn Petersen
Projekt: Medfødte Hjertemisdannelser: Et nationalt kohortestudie med fokus på fosteret og barnets udvikling

Kr. 700.000 til Rigshospitalet
Forskningsleder David Møbjerg Kristensen
Projekt: Hvorfor stiger forekomsten af migræne i nutidens samfund?

Kr. 926.500 til Rigshospitalet
Professor Fin Biering-Sørensen
Projekt: “Robotics” og optimering af træningseffekten på højt specialiseret neuro-rehabiliterings-hospital ved brug af ROBERT

Kr. 500.000 til Aalborg Universitet
Professor Johannes Jan Struijk
Projekt: Højhastigheds Ekkokardiografi

Kr. 700.000 til Aalborg Universitetshospital – Gynækologisk-obstetrisk afdeling
Professor Ole Bjarne Christiansen
Projekt: Et placebo-kontrolleret studie af intravenøs immunglobulin og prednisolon i behandlingen af gentagne aborter efter IVF/ICSI

Kr. 700.000 til Aalborg Universitetshospital – Mave Tarmkirurgisk Afdeling
Professor Ole Thorlacius-Ussing
Projekt: DNA sekventering af afføring til forudsigelse af komplikationer efter kolorektal kirurgi

kr. 1.000.000 til Rigshospitalet – Neonatalklinikken
Professor Gorm Greisen
Projekt: Safeguarding the Brains of our smallest Children III (SafeBoosC III)

Kr. 1.000.000 til Rigshospitalet – Afdeling for Vækst og Reproduktion
Seniorforsker Kristian Almstrup
Projekt: Små RNA’er som nye diagnostiske biomarkører for germinalcellekræft

Kr. 1.000.000 til Rigshospitalet – Onkologisk Afdeling
Professor Ulrik Lassen
Projekt: Translationel undersøgelse af immunrespons ved behandling med Checkpoint-hæmmere

Kr. 500.000 til Rigshospitalet – Neurobiologisk Forskningsenhed
Overlæge Lars H. Pinborg
Projekt: Apparatur til behandling af epilepsi

Kr. 500.000 til Rigshospitalet – Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET
1. reservelæge Ronan M. G. Berg
Projekt: Effekt af træning på lungefunktionen ved kronisk obstruktiv lungesygdom

Kr. 800.000 til Rigshospitalet – Endologisk Klinik
Professor Peter Schwarz
Projekt: Lev godt efter brystkræft

Kr. 500.000 til Vestdansk Center for Rygmarvsskade
Fysioterapeut Lasse Thulstrup
Projekt: Robert. Rehabiliterings robot til anvendelse i klinikken på Vestdansk Center for Rygmarvsskade

Kr. 700.000 til Aalborg Universitetshospital – Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling
Professor Ole Thorlacius-Ussing
Projekt: Et klinisk randomiseret multicenterstudie af oral fæcestransplantation til behandling af kronisk pouchitis – et alternativ til antibiotika.

Kr. 800.000 til Aalborg Universitetshospital – Lipidklinikken, Kardiologisk Afdeling
Professor Erik Berg Schmidt
Projekt: Beskytter flerumættede fedtsyrer mod åreforkalkningssygdom?

Kr. 600.000 til Aalborg Universitetshospital – Kardiologisk Afdeling
Professor Sam Riahi
Projekt: Risiko for hjertesvigt ved pacemakerbehandling – kan vi forebygge det?

Kr. 700.000 til Aalborg Universitet – Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Professor Lars Arendt-Nielsen
Projekt: Effekten af neuromuskulær træning og smerteuddannelse sammenlignet med smerteuddannelse alene hos patienter med kroniske smerter efter total knæalloplastik.

Kr. 600.000 til Aalborg Universitet – Laboratoriet for Neurobiologi, Biomedicin
Professor Torben Moos
Projekt: Genetiske undersøgelser af hjernens blodkar.

Kr. 700.000 til Aalborg Universitet – Center for Neuroplasticity and Pain
Professor Thomas Graven-Nielsen
Projekt: Let kronisk inflammation, sensitive smertemekanismer og kronisk smerte.

Kr. 200.000 til Rigshospitalet – Afdeling for Vækst og Reproduktion
Seniorforsker, Ph.d. Elvira Bräuner
Projekt: Føtal eksponering til hormonforstyrrende stoffer og testikelkræft hos sønnerne.

Kr. 500.000 til Rigshospitalet – Center for Aktiv Sundhed
Gruppeleder, Ph.d. Pernille Højman
Projekt: Prospektiv undersøgelse af muskelfunktions betydning for postoperative komplikationer i patienter med gastro-intestinal cancer.

Kr. 1.000.000 til Rigshospitalet/Københavns Universitet – Centre for Medical Parasitology
Professor Ali Salanti
Projekt: Tidlig kræftdiagnose med påvisning af cirkulerende kræftceller i blod ved hjælp af et malaria protein.

Kr. 400.000 til Rigshospitalet – Trygfondens Center for Aktiv Sundhed
Gruppeleder, Ph.d. Mathias Ried-Larsen
Projekt: Betydning af træningsvolumen for genetablering af bugspytkirtlens insulinproducerende funktion hos patienter med type 2 diabetes.

Kr. 500.000 til Rigshospitalet – Center for Aktiv Sundhed
Professor Carsten Lundby
Projekt: GLP-1 and it’s potentian to reduce blood volume in humans.

Kr. 700.000 til Rigshospitalet – Finsenlaboratoriet
Professor Bo Porse
Projekt: Single-cell proteomics som værktøj til at undersøge cellulær heterogenitet i blodstamceller.