Fondens historie

Svend Andersen Fonden

Svend Andersen, adm.direktør og stifter af Jydsk Rengøring, oprettede i 1976 JRS-Fonden, hvis hovedformål var støtte til lægevidenskaben.

Fondens tilblivelse skal ses på baggrund af Svend Andersens mange sygdomme og hospitalsindlæggelser. Igennem disse fik han en nær kontakt med lægevidenskaben og blev denne videnskab meget taknemmelig. Fonden har igennem årene ydet betydelig støtte til lægevidenskaben.

Trods sygdom og manglende skoleuddannelse formåede vinduespudseren og iværksætteren Svend Andersen at skabe en af landets største servicevirksomheder, Jydsk Rengøring a/s med over 5.000 medarbejdere. En virksomhed der helt igennem var præget af hans store personlighed.

Jydsk Rengøring A/S blev stiftet i Aalborg i 1954.

I 2000 blev virksomheden solgt til ISS.

Svend Andersen døde i 2001, 78 år gammel.

Fonden hedder i dag ”Svend Andersen Fonden”.
Formand for fonden er Svend Andersens enke, Esther Skriver Andersen.