Fondens historie

Svend Andersen, adm.direktør og stifter af Jydsk Rengøring, oprettede i 1976 JRS-Fonden, hvis hovedformål var støtte til lægevidenskaben.

Fondens tilblivelse skal ses på baggrund af Svend Andersens mange sygdomme og hospitalsindlæggelser. Igennem disse fik han en nær kontakt med lægevidenskaben og blev denne videnskab meget taknemmelig. Fonden har igennem årene ydet betydelig støtte til lægevidenskaben.

Trods sygdom og manglende skoleuddannelse formåede vinduespudseren og iværksætteren Svend Andersen at skabe en af landets største servicevirksomheder, Jydsk Rengøring a/s med over 5.000 medarbejdere. En virksomhed der helt igennem var præget af hans store personlighed.

Jydsk Rengøring A/S blev stiftet i Aalborg i 1954.

I 2000 blev virksomheden solgt til ISS.

Svend Andersen døde i 2001, 78 år gammel.

Fonden hedder i dag ”Svend Andersen Fonden”.

maleri
rent
Jydsk Rengøring A/S
Jydsk Rengøring A/S blev stiftet i Aalborg i 1954.
1976
Jysk Rengøring sælges til ISS
2000 blev virksomheden solgt til ISS.
2001
1954
Svend_Andersen_Fonden
1976 JRS-Fonden oprettese
Svend Andersen, adm.direktør og stifter af Jydsk Rengøring, oprettede i 1976 JRS-Fonden, hvis hovedformål var støtte til lægevidenskaben.
2000
SKMBT_C25322060208220
78 år gammel
Svend Andersen døde i 2001, 78 år gammel.
1954
1976
2000
2001
rent
Jydsk Rengøring A/S
Jydsk Rengøring A/S blev stiftet i Aalborg i 1954.
Svend_Andersen_Fonden
1976 JRS-Fonden oprettese
Svend Andersen, adm.direktør og stifter af Jydsk Rengøring, oprettede i 1976 JRS-Fonden, hvis hovedformål var støtte til lægevidenskaben.
Jysk Rengøring sælges til ISS
2000 blev virksomheden solgt til ISS.
SKMBT_C25322060208220
78 år gammel
Svend Andersen døde i 2001, 78 år gammel.