Det har vi støttet

Legatuddelinger i 2020

Kr. 1.000.000 til Rigshospitalet
Professor Susanne Dam Poulsen
Projekt: Hjertekarsygdomme blandt levertransplanterede patienter i Danmark

Kr. 1.000.000 til Rigshospitalet
Professor Christian von Buchwald
Projekt: Driver-mutationer i mundhulecancer

Kr. 700.000 til Rigshospitalet
Professor Vibeke Elisabeth Hjortdal
Projekt: Lymphatic physiology in Congenital Heart Disease

Kr. 500.000 til Aalborg Universitetshospital
Professor Thomas Starch-Jensen
Projekt: Maxillary sinus floor augmentation with allogeneic adipose tissue-derived stern cells seeded on xenograft compared with xenograft alone. A radiographical, histological, and stereological study in minipigs

Kr. 900.000 til Statens Serum Institut
Overlæge, dr.med. Morten Frisch
Projekt: Opvækstforhold som mulige risikofaktorer for mental usundhed blandt ikke-heteroseksuelle danskere: Et projekt SEXUS-studie

Kr. 600.000 til Aalborg Universitetshospital
Professor Henrik Nielsen
Projekt: IBD-X: Fæces mikrobiota ved inflammatorisk tarmsygdom med ekstraintestinale manifestationer

Kr. 300.000 til Aalborg Universitet
Post Doc Sabata Gervasio
Projekt: En neurofysiologisk biomarkør til vurdering af abnormal sensorisk processing i udviklingsforstyrrelser

Kr. 900.000 til Rigshospitalet
Professor Gitte Moos Knudsen
Projekt: Forskningsudstyr til Neurobiologisk Forskningslaboratorium

Kr. 700.000 til Rigshospitalet
Professor Olav Bennike Bjørn Petersen
Projekt: Medfødte Hjertemisdannelser: Et nationalt kohortestudie med fokus på fosteret og barnets udvikling

Kr. 700.000 til Rigshospitalet
Forskningsleder David Møbjerg Kristensen
Projekt: Hvorfor stiger forekomsten af migræne i nutidens samfund?

Kr. 926.500 til Rigshospitalet
Professor Fin Biering-Sørensen
Projekt: “Robotics” og optimering af træningseffekten på højt specialiseret neuro-rehabiliterings-hospital ved brug af ROBERT

Legatuddelinger i 2019

Kr. 500.000 til Aalborg Universitet
Professor Johannes Jan Struijk
Projekt: Højhastigheds Ekkokardiografi

Kr. 700.000 til Aalborg Universitetshospital – Gynækologisk-obstetrisk afdeling
Professor Ole Bjarne Christiansen
Projekt: Et placebo-kontrolleret studie af intravenøs immunglobulin og prednisolon i behandlingen af gentagne aborter efter IVF/ICSI

Kr. 700.000 til Aalborg Universitetshospital – Mave Tarmkirurgisk Afdeling
Professor Ole Thorlacius-Ussing
Projekt: DNA sekventering af afføring til forudsigelse af komplikationer efter kolorektal kirurgi

kr. 1.000.000 til Rigshospitalet – Neonatalklinikken
Professor Gorm Greisen
Projekt: Safeguarding the Brains of our smallest Children III (SafeBoosC III)

Kr. 1.000.000 til Rigshospitalet – Afdeling for Vækst og Reproduktion
Seniorforsker Kristian Almstrup
Projekt: Små RNA’er som nye diagnostiske biomarkører for germinalcellekræft

Kr. 1.000.000 til Rigshospitalet – Onkologisk Afdeling
Professor Ulrik Lassen
Projekt: Translationel undersøgelse af immunrespons ved behandling med Checkpoint-hæmmere

Kr. 500.000 til Rigshospitalet – Neurobiologisk Forskningsenhed
Overlæge Lars H. Pinborg
Projekt: Apparatur til behandling af epilepsi

Kr. 500.000 til Rigshospitalet – Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET
1. reservelæge Ronan M. G. Berg
Projekt: Effekt af træning på lungefunktionen ved kronisk obstruktiv lungesygdom

Kr. 800.000 til Rigshospitalet – Endologisk Klinik
Professor Peter Schwarz
Projekt: Lev godt efter brystkræft

Kr. 500.000 til Vestdansk Center for Rygmarvsskade
Fysioterapeut Lasse Thulstrup
Projekt: Robert. Rehabiliterings robot til anvendelse i klinikken på Vestdansk Center for Rygmarvsskade

Legatuddelinger i 2018

Kr. 700.000 til Aalborg Universitetshospital – Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling
Professor Ole Thorlacius-Ussing
Projekt: Et klinisk randomiseret multicenterstudie af oral fæcestransplantation til behandling af kronisk pouchitis – et alternativ til antibiotika.

Kr. 800.000 til Aalborg Universitetshospital – Lipidklinikken, Kardiologisk Afdeling
Professor Erik Berg Schmidt
Projekt: Beskytter flerumættede fedtsyrer mod åreforkalkningssygdom?

Kr. 600.000 til Aalborg Universitetshospital – Kardiologisk Afdeling
Professor Sam Riahi
Projekt: Risiko for hjertesvigt ved pacemakerbehandling – kan vi forebygge det?

Kr. 700.000 til Aalborg Universitet – Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Professor Lars Arendt-Nielsen
Projekt: Effekten af neuromuskulær træning og smerteuddannelse sammenlignet med smerteuddannelse alene hos patienter med kroniske smerter efter total knæalloplastik.

Kr. 600.000 til Aalborg Universitet – Laboratoriet for Neurobiologi, Biomedicin
Professor Torben Moos
Projekt: Genetiske undersøgelser af hjernens blodkar.

Kr. 700.000 til Aalborg Universitet – Center for Neuroplasticity and Pain
Professor Thomas Graven-Nielsen
Projekt: Let kronisk inflammation, sensitive smertemekanismer og kronisk smerte.

Kr. 200.000 til Rigshospitalet – Afdeling for Vækst og Reproduktion
Seniorforsker, Ph.d. Elvira Bräuner
Projekt: Føtal eksponering til hormonforstyrrende stoffer og testikelkræft hos sønnerne.

Kr. 500.000 til Rigshospitalet – Center for Aktiv Sundhed
Gruppeleder, Ph.d. Pernille Højman
Projekt: Prospektiv undersøgelse af muskelfunktions betydning for postoperative komplikationer i patienter med gastro-intestinal cancer.

Kr. 1.000.000 til Rigshospitalet/Københavns Universitet – Centre for Medical Parasitology
Professor Ali Salanti
Projekt: Tidlig kræftdiagnose med påvisning af cirkulerende kræftceller i blod ved hjælp af et malaria protein.

Kr. 400.000 til Rigshospitalet – Trygfondens Center for Aktiv Sundhed
Gruppeleder, Ph.d. Mathias Ried-Larsen
Projekt: Betydning af træningsvolumen for genetablering af bugspytkirtlens insulinproducerende funktion hos patienter med type 2 diabetes.

Kr. 500.000 til Rigshospitalet – Center for Aktiv Sundhed
Professor Carsten Lundby
Projekt: GLP-1 and it’s potentian to reduce blood volume in humans.

Kr. 700.000 til Rigshospitalet – Finsenlaboratoriet
Professor Bo Porse
Projekt: Single-cell proteomics som værktøj til at undersøge cellulær heterogenitet i blodstamceller.